Mở liên kết

Lượt truy cập: 347,878

Đang online : 12

Kế hoạch thi Olympic cấp trường lần thứ VII năm 2020

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG THPT TH CAO NGUYÊN                                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Đắk Lắk, ngày 22 tháng 11 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức thi Olympic cấp Trường Lần thứ VII năm 2020

 

                 Thực hiện kế hoạch năm học 2019 - 2020 của trường THPT thực hành Cao Nguyên;Thực hiện nội dung Nghị quyết tháng 10 năm 2019 của Chi bộ trường THPT thực hành Cao Nguyên về việc giao cho Ban giám hiệu Trường tổ chức cuộc thi Olympic cấp trường lần thứ VII.

                 Nhằm tạo nguồn cho các kỳ thi Olympic 10/3, Olympic 30/4, thi học sinh giỏi cấp Tỉnh và Quốc gia, Trường THPT thực hành Cao Nguyên xây dựng kế hoạch Tổ chức thi Olympic cấp Trường lần thứ VII, năm 2020, cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Thi chọn học sinh giỏi nhằm tạo nguồn cho các kỳ thi Olympic 10/3, Olympic 30/4, thi học sinh giỏi cấp tỉnh và quốc gia.

2. Thi chọn học sinh giỏi nhằm động viên, khuyến khích người dạy và người học phát huy năng lực sáng tạo, dạy tốt, học giỏi; góp phần thúc đẩy việc cải tiến, nâng cao chất lượng dạy và học; đồng thời phát hiện học sinh có năng khiếu để tạo nguồn bồi dưỡng.

3. Phát huy vai trò và trách nhiệm của giáo viên, thường xuyên trau dồi kiến thức chuyên môn, nâng cao năng lực nghề nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; đồng thời động viên khích lệ ý thức chuyên cần, sáng tạo trong học tập của học sinh.

4. Huy động sự quan tâm, giúp đỡ của cha mẹ học sinh và các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội trong việc giáo dục toàn diện cho học sinh.

5. Từng bước hoàn thiện các hoạt động giáo dục trong Nhà trường, đảm bảo các yêu cầu gọn nhẹ, thiết thực, phù hợp và đánh giá đúng năng lực của học sinh.

6. Kỳ thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, chính xác, khách quan, công bằng.

II. Đối tượng, nội dung tham gia dự thi

1. Đối tượng và điều kiện tham gia thi

a) Học sinh tham dự thi đáp ứng các điều kiện: Là học sinh khối lớp 10 và khối lớp 11, điểm trung bình môn dự thi học kì I, năm học 2019-2020 phải đạt loại khá trở lên và có nguyện vọng dự thi.

b) Số lượng đăng ký dự thi: Mỗi lớp được đăng ký dự thi tối đa 10 HS/môn.

2. Nội dung thi

- Gồm các môn: Toán học, Vật Lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ Văn, Địa lí, Lịch sử, Tiếng Anh, Tin học và Giáo dục công dân.

        - Nội dung thi tương ứng với khối lớp và trong phạm vi chương trình giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

III. Hình thức tổ chức

1. Công tác tổ chức

Nhà trường thành lập Ban tổ chức, Ban coi thi, Ban giám khảo; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức kỳ thi; đánh giá kết quả thi của từng học sinh; trao phần thưởng, giấy chứng nhận của trường cho các học sinh đạt giải (Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích). Dựa trên kết quả của kỳ thi, Nhà trường sẽ thành lập đội tuyển tham dự kỳ thi Olympic 10/3 do Sở giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk tổ chức và kỳ thi Olympic 30/4 tại TP. Hồ Chí Minh.

1. Công tác đề thi

- Hình thức bài thi: Tự luận. Môn Tiếng Anh có thêm phần nghe.

- Thời gian mỗi môn thi: 150 phút.

- Thang điểm mỗi bài thi: thang điểm 20. Riêng môn Tiếng Anh thang điểm 100.

- Cấu trúc đề thi: mỗi môn có đề riêng cho mỗi khối. Đề thi phải có nội dung tương thích với chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tổ Trưởng bộ môn chịu trách nhiệm ra đề. Đề thi phải đảm bảo tính chính xác, khoa học, tính phân loại, phù hợp với năng lực học sinh khá, giỏi.

- Đề thi nộp về cho Ban tổ chức (Thầy Nguyễn Tiến Chương) trước ngày 06/01/2020. Đề thi nộp theo đường email. Riêng phần thi nghe của môn Tiếng Anh nộp bằng đĩa CD cho Ban tổ chức.

2. Công tác chấm thi

- Việc chấm thi phải đảm bảo tính chính xác, khách quan, công bằng.

-  Tổ trưởng bộ môn chịu trách nhiệm phân công chấm thi. Mỗi bài thi phải đảm bảo chấm độc lập qua hai vòng.

-  Điểm thành phần của bài thi không làm tròn, tổng điểm của bài thi làm tròn đến một chữ số thập phân.

3. Khen thưởng, kỷ luật

               Việc đánh giá kết quả thi dựa theo điểm của bài thi. Mỗi môn thi sẽ có 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 Giải ba và 02 giải Khuyến khích. Chỉ cơ cấu giải đối với bài thi đạt từ 7 điểm trở lên.

Quy chế thi áp dụng theo quy chế thi chọn học sinh giỏi trung học phổ thông các môn văn hóa do Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành theo quyết định số 18/2006/QĐ-BGDĐT năm 2006.

IV. Hồ sơ tham gia thi

          Nhà trường cho đăng ký theo danh sách tại lớp trước ngày 07/01/2020.

V. Địa điểm, thời gian tổ chức thi

1. Địa điểm: Trường THPT thực hành Cao Nguyên

2. Thời gian:                - Khai mạc: Từ 13h00 – 13h30 ngày 11 tháng 01 năm 2020

- Thời gian thi: 13h30 – 16h00, ngày 11/01/2020

* Nếu có sự thay đổi về thời gian, Nhà trường sẽ thông báo sau.

3. Số báo danh, phòng thi được công bố trên bảng tin và trang web của Trường trước 2 ngày diễn ra kỳ thi.

VI. Kinh phí

          Vì cuộc thi Olympic cấp trường lần thứ VII năm 2020 không nằm trong kế hoạch kinh phí năm học 2019 – 2020. Quán triệt Nghị quyết tháng 10 năm 2019 của Chi bộ, căn cứ tình hình thực tế của đơn vị. Nhà trường chịu trách nhiệm xin kinh phí hỗ trợ từ Hội phụ huynh Trường, theo tinh thần tiết kiệm, đơn giải hóa các khâu trong tổ chức thi.

Nhận được Kế hoạch này, yêu cầu Đoàn thanh niên, Tổ chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm triển khai cụ thể đến học sinh trong toàn Trường.       

                            

    

Nơi nhận:                                                                                                                                             PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Ban giám hiệu,                                                                                                                                  Nguyễn Tiến Chương

- Các Tổ chuyên môn,                                                                                         

- Giáo viên chủ nhiệm các lớp,                                                                      

- Học sinh khối 10 và 11,

- Đăng trên bảng tin và trang web của Trường,

- Lưu Văn thư.

 

 

 

TRƯỜNG THPT THỰC HÀNH CAO NGUYÊN
Địa chỉ: 567 Lê Duẩn - Tp. Buôn Ma Thuột - ĐắkLắk
Điện thoại: 0500.3825182. Fax: 0500 3953942
Email:
Trang chủ Giới thiệu Sitemap Liên hệ
Copy right @2014 TH Cao Nguyen