Mở liên kết

Lượt truy cập: 1,562,805

Đang online : 21

Chi bộ Trường THPT thực hành Cao Nguyên

 

 

 

Bí thư: ThS. Nguyễn Hữu Duẩn

Phó Bí thư: ThS. Nguyễn Tiến Chương

     

Chi bộ Trường THPT thực hành Cao Nguyên

       Trường THPT Thực hành Cao Nguyên được thành lập theo Quyết định số 1160-QĐ/UB ngày 30/6/2005 của UBND tỉnh Đắk Lắk. Trong những năm đầu thành lập, nhà trường có 14 cán bộ viên chức cơ hữu, trong đó chỉ có 03 cán bộ viên chức là đảng viên vì vậy các đồng chí đảng viên tham gia sinh hoạt Đảng tại chi bộ Khoa Sư phạm. Đến năm 2007 Đảng ủy trường Đại học Tây Nguyên ra Quyết định số 19 QĐ/ĐU ngày 02/3/2007 về việc thành lập chi bộ Trường THPT thực hành Cao Nguyên và Khoa Dự bị – Tạo nguồn trực thuộc Đảng bộ trường Đại học Tây Nguyên và chỉ định đồng chí Đậu Thế Hùng là Bí thư chi bộ, lúc này chi bộ có 07 đảng viên trong đó trường THPT thực hành Cao Nguyên có 03 đảng viên, Khoa Dự bị – Tạo nguồn có 4 đảng viên (02 đồng chí là học sinh Khoa Dự bị - Tạo nguồn).

         Ngày 7/4/2008 chi bộ Trường THPT thực hành Cao Nguyên và Khoa Dự bị – Tạo nguồn tiến hành Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2008 – 2010 và đồng chí Đậu Thế Hùng tiếp tục được bầu làm Bí thư chi bộ, thời điểm này chi bộ có 05 đảng viên. Đến ngày 30/10/2008 Đảng ủy trường Đại học Tây Nguyên ra Quyết định số 259-QĐ/ĐU chuẩn y bổ sung cấp ủy Chi bộ trường THPT thực hành Cao Nguyên và Khoa Dự bị – Tạo nguồn nhiệm kỳ 2008 – 2010 và đồng chí Nguyễn Hữu Duẩn được chuẩn y là Phó bí thư chi bộ. Đến tháng 9/2009 đồng chí Lê Thế Đệ (cán bộ Khoa Dự bị – Tạo nguồn) được bầu làm Bí thư thay cho đồng chí Đậu Thế Hùng do bị bệnh và mất.

          Do yêu cầu về nhiệm vụ giáo dục và đào tạo của mỗi đơn vị nên tháng 5 năm 2010, Đảng ủy trường Đại học Tây Nguyên đã ra Quyết định số 77-QĐ/ĐU ngày 4/5/2010 về việc thành lập Chi bộ Trường THPT thực hành Cao Nguyên trực thuộc Đảng bộ trường Đại học Tây Nguyên và chỉ định đồng chí Nguyễn Hữu Duẩn giữ chức vụ Bí thư chi bộ. Thời điểm này chi bộ có 05 đảng viên là:

1. Đ/c Nguyễn Hữu Duẩn – Bí thư

2. Đ/c Định Ngọc Triều

3. Đ/c Nguyễn Hồng Như

4. Đ/c Trần Thị Hồng Nhung

5. Đ/c Lê Thị Hương.

Ngày 21/5/2010 chi bộ Trường THPT thực hành Cao Nguyên tiến hành Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2010 – 2012 và đồng chí Đinh Ngọc Triều được bầu làm Bí thư chi bộ, thời điểm này chi bộ có 06 đảng viên. Đến tháng 4/2012, Đảng ủy trường Đại học Tây Nguyên ra Quyết định số 175-QĐ/ĐU ngày 18/4/2012, chuẩn y Chi ủy tạm thời của chi bộ trường THPT thực hành Cao Nguyên và chỉ định đồng chí Nguyễn Hữu Duẩn giữ chức vụ Bí thư chi bộ do đồng chí Đinh Ngọc Triều bị bệnh phải điều trị dài ngày. Trong nhiệm kỳ này Chi bộ 2 năm liền đạt danh hiệu chi bộ “Trong sạch vững mạnh”. Cuối nhiệm kỳ chi bộ có tổng số 08 đảng viên.

         Ngày 14/10/2012 chi bộ Trường THPT thực hành Cao Nguyên tiến hành Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2012 – 2014 và đồng chí Triệu Văn Thịnh được bầu làm Bí thư chi bộ, đồng chí Nguyễn Hữu Duẩn được bầu làm Phó bí thư. Trong nhiệm kỳ này Chi bộ liên tục 2 năm liền đạt danh hiệu chi bộ “Trong sạch vững mạnh”. Cuối nhiệm kỳ chi bộ có 14 đồng chí đảng viên.

         Ngày 22/9/2014 chi bộ Trường THPT thực hành Cao Nguyên tiến hành Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2014 – 2017  và đồng chí Triệu Văn Thịnh tiếp tục được bầu làm Bí thư chi bộ, đồng chí Nguyễn Hữu Duẩn tiếp tục được bầu là Phó bí thư. Trong nhiệm kỳ này Chi bộ liên tục 3 năm liền (năm 2014, 2015, 2016) đạt danh hiệu chi bộ “Trong sạch vững mạnh”. Cuối nhiệm kỳ chi bộ có 16 đảng viên.

          Ngày 30/5/2017 chi bộ Trường THPT thực hành Cao Nguyên tiến hành Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 – 2020, đồng chí Triệu Văn Thịnh tiếp tục được bầu làm Bí thư chi bộ, đồng chí Nguyễn Hữu Duẩn tiếp tục được bầu là Phó bí thư. Cuối nhiệm kỳ chi bộ có 18 đảng viên.

          Ngày 23/3/2020 chi bộ Trường THPT thực hành Cao Nguyên tiến hành Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2022  và đồng chí Nguyễn Hữu Duẩn được bầu làm Bí thư chi bộ, đồng chí Nguyễn Tiến Chương được bầu là Phó bí thư.

          Ngày 30/8/2022, Thực hiện Kế hoạch số 870-KH/ĐU, ngày 18/07/2022 về Đại hội Chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022-2025 của Đảng ủy Trường Đại học Tây Nguyên; được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng uỷ, chi bộ Trường THPT thực hành Cao Nguyên tiến hành Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2025 và đồng chí Nguyễn Hữu Duẩn tiếp tục được bầu làm Bí thư chi bộ, đồng chí Nguyễn Tiến Chương được bầu là Phó bí thư.

      Chi ủy chi bộ gồm 05 đồng chí:

 1. Đ/c Nguyễn Hữu Duẩn – Bí thư
 2. Đ/c Nguyễn Nguyễn Tiến Chương – Phó Bí thư
 3. Đ/c Vũ Thị Phương – Chi ủy viên
 4. Đ/c Trần Thị Hồng Nhung – Chi ủy viên
 5. Đ/c Vũ Thị Phương Dung – Chi ủy viên

Hiện nay chi bộ có 20 đảng viên:

 1. Đ/c Nguyễn Hữu Duẩn
 2. Đ/c Nguyễn Tiến Chương
 3. Đ/c Nguyễn Hồng Như
 4. Đ/c Trần Thị Hồng Nhung
 5. Đ/c Lê Thị Hương
 6. Đ/c Vũ Thị Phương
 7. Đ/c Vũ Thị Phương Dung
 8. Đ/c Ngô Thị Hà
 9. Đ/c Phan Mạnh Tiến
 10. Đ/c Trần Thị Bích Phương
 11. Đ/c Lương Văn Hà
 12. Đ/c Nguyễn Thị Danh
 13. Đ/c Võ Thị Đức Anh
 14. Đ/c Đoàn Tiến Dũng
 15. Đ/c Trương Thị Tuyết.
 16. Đ/c Lê Thị Diệu Bình.
 17. Mai Thị Quế Trâm
 18. Đ/c Phạm Thị Huyền Trang.
 19. Đ/c Phạm Thị Thu Huyền
 20. Đ/c Hà Trọng Hoàng

          Trong những năm qua chi bộ luôn đoàn kết thống nhất, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, quy định của Đảng. Đảng viên trong chi bộ đều có lập trường tư tưởng và phẩm chất đạo đức tốt, nhiệt tình, trách nhiệm  trong công việc, luôn gần gũi, gắn bó mật thiết với đồng nghiệp trong cơ quan và nhân dân tại nơi cư trú; gương mẫu thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Toàn thể đảng viên đều được phân loại đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhiều đảng viên phấn đấu vươn lên trong công tác, có ý thức học hỏi để nâng cao trình độ. Nhiều đồng chí đảng viên là giáo viên nòng cốt trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và có nhiều học sinh đạt giải các cấp. Nhiều đồng chí đạt thành tích cao trong phong trào thi đua, danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Trong những năm qua Chi bộ đã lãnh đạo việc xây dựng đơn vị, xây dựng các tổ chức đoàn thể ngày càng vững mạnh. Lãnh đạo và vận động quần chúng thực hiện tốt các phong trào thi đua, tham gia thực hiện các chủ trương, các hoạt động chung của Đảng ủy, Ban giám hiệu trường Đại học Tây Nguyên. Dưới sự  lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu trường Đại học Tây Nguyên; Sự chỉ đạo sở GD&ĐT Đăk Lăk; Sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Chi bộ; Sự năng động sáng tạo của Ban giám hiệu và các đoàn thể trong nhà trường; Tinh thần cố gắng vươn lên của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Nhà trường, trường THPT thực hành Cao Nguyên có những bước vươn lên mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tích xuất sắc và đã được Lãnh đạo trường Đại học Tây Nguyên, Sở Giáo dục & Đào tạo Đăk Lăk, UBND tỉnh Đăk Lăk và Bộ Giáo dục & Đào tạo ghi nhận và trao tặng nhiều Giấy khen, Bằng khen.

                                                                 CHI BỘ TRƯỜNG THPT THỰC HÀNH CAO NGUYÊN

                                                                                                                    

TRƯỜNG THPT THỰC HÀNH CAO NGUYÊN
Địa chỉ: 567 Lê Duẩn - Tp. Buôn Ma Thuột - ĐắkLắk
Điện thoại: 0262.3825182. Fax:
Email: c3caonguyen.daklak@moet.edu.vn
Trang chủ Giới thiệu Sitemap Liên hệ
Copy right @2014 TH Cao Nguyen