Mở liên kết

Lượt truy cập: 1,590,588

Đang online : 32

TỔ VĂN PHÒNG - HÀNH CHÍNH - ĐỊA

Tổ Trưởng: CN. Lại Văn Văn

Tổ Phó: CN.Lê Thị Hương

          1. Quá trình thành lập

Ngày đầu thành lập trường (06/2005), do số lượng cán bộ chưa nhiều, bộ phận văn phòng sinh hoạt cùng tổ Xã hội.

Cùng với sự phát triển của Nhà trường, năm học 2012 – 2013, bộ môn Ngoại ngữ và bộ phận văn phòng tách ra khỏi Tổ Xã hội để thành lập Tổ mới là tổ Ngoại ngữ - Văn phòng do Cô Nguyễn Thị Hiền Linh làm Tổ Trưởng và cô Lê Thị Nhung làm Tổ Phó.

Năm học 2013 – 2014, với sự đòi hỏi mới của tình hình thực tế, bộ phận văn phòng tách khỏi Tổ Ngoại ngữ - Văn phòng để nhập cùng bộ môn Vật lý và KTCN để lập thành Tổ Lý – KTCN – Văn phòng do thầy Nguyễn Tiến Chương làm Tổ Trưởng và cô Lê Thị Nhung làm Tổ Phó.

Tháng 9/2015 Tổ Hành chính được thành lập với 04 tổ viên do cô Lê Thị Hương làm Tổ Trưởng.

Năm học 2017 – 2018, Tổ Hành chính chỉ còn hai tổ viên nên không thể duy trì đơn vị Tổ. Bộ phận Ban giám hiệu cùng với bộ môn Địa lý và hai thành viên còn lại của Tổ Hành chính sát nhập lại để thành lập tổ Văn phòng do thầy Lại Văn Văn làm Tổ Trưởng và cô Lê Thị Hương làm Tổ Phó

 

   

Các thành viên tổ Văn phòng

2. Danh sách cán bộ, nhân viên Tổ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Lại Văn Văn

Tổ trưởng chuyên môn

 

2

Lê Thị Hương

Tổ phó chuyên môn

 

3

Triệu Văn Thịnh

Hiệu trưởng, Tổ viên

 

4

Nguyễn Hữu Duẩn

Phó Hiệu trưởng, Tổ viên

 

5

Nguyễn Tiến Chương

Phó Hiệu trưởng, Tổ viên

 

6

Trương Thị Tuyết

Giáo viên, Tổ viên

 

7

Võ Thị Đức Anh

Giáo viên, Tổ viên

 

8

Đặng Văn Thuyết

Bảo vệ, Tổ viên

 

9

Nguyễn Thị Hải

Chăm sóc cây xanh

Hợp đồng

10

Phan Thị Thanh

Phục vụ

Hợp đồng

11

Trần Anh Luật

Bảo vệ

Hợp đồng

 

2. Nhiệm vụ được phân công

- Giảng dạy các môn: Vật lý, Địa lý, Công nghệ.

- Công tác văn thư, kế toán.

- Công tác bảo vệ và phục vụ.

- Các công việc khác: chủ nhiệm lớp, công tác văn nghệ, giám thị…

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ

 Thực hiện theo Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học của Bộ giáo dục và Đào tạo, tôi đã chỉ đạo, giám sát các hoạt động, cụ thể như sau:

1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động chung của tổ, hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch dạy học, phân phối chương trình và các hoạt động giáo dục khác của nhà trường:

- Triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động vào đầu năm học, trong đó có việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

- Quản lý, kiểm tra kế hoạch được giao của các tổ viên theo nhiệm vụ được phân công.

- Khuyến khích các thành viên tham gia các hoạt động phong trào do Đoàn thanh niên và Công đoàn tổ chức như: văn hoá, văn nghệ, thể dục – thể thao.

- Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng học sinh giỏi ở môn Vật lý và Địa lý.

- Thực hiện việc hướng dẫn kiến tập sư phạm và thực tập sư phạm.

2. Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ; tham gia đánh giá, xếp loại các thành viên của tổ theo quy định của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học và các quy định khác hiện hành:

- Lập danh sách bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ do trường Đại học Tây Nguyên và Sở giáo dục và Đào tạo tổ chức hằng năm.

- Tổ chức thao giảng dự giờ hàng kỳ theo kế hoạch của Công đoàn nhằm trao đổi, học hỏi kinh nghiệm giảng dạy giữa các tổ viên.

- Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên kế toán, văn thư, bảo vệ và phục vụ.

- Đăng ký thi đua khen thưởng cho tập thể Tổ và các tổ viên theo quy định của Lãnh đạo trường hàng quý, hằng năm.

- Xét khen thưởng, kỷ luật các thành viên thuộc Tổ.

3. Thực hiện sinh hoạt Tổ chuyên hai tuần một lần và họp đột xuất theo yêu cầu công việc hay khi Hiệu trưởng yêu cầu.

III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC NĂM HỌC 2017 - 2018

1. Về chuyên môn, nghiệp vụ

- Tổ Văn phòng đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ do Nhà trường giao.

- 100% giáo viên thuộc tổ thực hiện đúng tiến độ giảng dạy theo phân phối chương trình.

- 100% giáo viên tham gia các đợt bồi dưỡng chuyên môn do Sở giáo dục và đào tạo tổ chức.

- 100% giáo viên tham gia công tác hướng dẫn kiến tập sư phạm và thực tập sư phạm.

- 100% giáo viên tham gia thao giảng dự giờ do Công đoàn tổ chức và đạt loại giỏi.

- 100% thành viên tham gia nhiệt tình các hoạt động phong trào do Nhà trường tổ chức.

- Có nhiều học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp thuộc môn Vật lý và Địa lý, cụ thể:

 

STT

HỌ

TÊN

LỚP

MÔN

GIẢI

KỲ THI

1

Vàng Văn

Huy

10A6

Địa lí

Huy chương Đồng

OLYMPIC 10/3

2

Lê Phú Trường

An

10A3

Địa lí

Huy chương Đồng

OLYMPIC 10/3

3

Trần Thị Ngọc

Ánh

11A5

Địa lí

Huy chương Bạc

OLYMPIC 10/3

4

Nguyễn Thị Tân

Nga

11A6

Địa lí

Huy chương Đồng

OLYMPIC 10/3

5

Trần Thị Ngọc

Ánh

11A5

Địa lí

Huy chương Đồng

OLYMPIC 30/4

6

Nguyễn Đặng Quang

Tuấn

10A2

Vật lí

Huy chương Vàng

OLYMPIC 10/3

7

Đoàn Quang

Lâm

10A2

Vật lí

Huy chương Bạc

OLYMPIC 10/3

8

Trần Văn

Nguyên

10A2

Vật lí

Huy chương Bạc

OLYMPIC 10/3

9

Vũ Trọng

Thanh

11A1

Vật lí

Huy chương Vàng

OLYMPIC 10/3

10

Đỗ Tấn

Việt

11A1

Vật lí

Huy chương Bạc

OLYMPIC 10/3

11

Phạm Bá Quang

Nhật

11A1

Vật lí

Huy chương Bạc

OLYMPIC 10/3

12

Nguyễn Đặng Quang

Tuấn

10A1

Vật lí

Huy chương Bạc

OLYMPIC 30/4

13

Trần Văn

Nguyên

10A1

Vật lí

Huy chương Đồng

OLYMPIC 30/4

14

Nguyễn Đức

Hiếu

12A1

Vật lí

Giải Ba

HSG cấp Tỉnh

15

Đoàn Huy

Hoàng

12A1

Vật lí

Giải khuyến khích

HSG cấp Tỉnh

16

Phạm Bá Quang

Nhật

11A1

Vật lí

Giải khuyến khích

HSG cấp Tỉnh

17

Vũ Trọng

Thanh

11A1

Vật lí

Giải khuyến khích

HSG cấp Tỉnh

 

2. Kết quả thi đua, khen thưởng

a. Danh hiệu thi đua:

- 100% Cán bộ viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

- 100% Cán bộ viên chức đạt danh hiệu lao động tiên tiến

- 02 Cán bộ viên chức đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở:

+ Nguyễn Hữu Duẩn

+ Nguyễn Tiến Chương

- Tập thể tổ Văn phòng đạt danh hiệu: Lao động tiên tiến

b. Khen thưởng:

- 01 Cán bộ viên chức khen cấp trường: Triệu Văn Thịnh

- 02 Cán bộ viên chức khen cấp Tỉnh:

+ Nguyễn Hữu Duẩn

+ Nguyễn Tiến Chương

TRƯỜNG THPT THỰC HÀNH CAO NGUYÊN
Địa chỉ: 567 Lê Duẩn - Tp. Buôn Ma Thuột - ĐắkLắk
Điện thoại: 0500.3825182. Fax: 0500 3953942
Email:
Trang chủ Giới thiệu Sitemap Liên hệ
Copy right @2014 TH Cao Nguyen