Mở liên kết

Lượt truy cập: 441,004

Đang online : 15

LỊCH DẠY HỌC 3 MÔN TOÁN, VĂN, ANH LỚP 12 TRÊN TRUYỀN HÌNH ĐẮK LẮK

LỊCH DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH TỈNH ĐẮK LẮK

TỪ NGÀY 01/4/2020 ĐẾN NGÀY 30/4/2020

CÁC MÔN: NGỮ VĂN, TOÁN, TIẾNG ANH 12

 

STT

Thời gian

Giờ phát sóng

Môn phát sóng

Nội dung dạy học

TUẦN 1 (từ ngày 01/4/2020 đến ngày 04/4/2020)

 

1

Thứ 4

ngày 01/4/2020

8h 35 phút đến 9h05 phút

Ngữ văn

Củng cố kiến thức trọng tâm phần đọc hiểu văn bản

9h 05 phút đến 9h35 phút

Toán

Tính đơn điệu của hàm số

9h 35 phút đến 10h 05 phút

Tiếng Anh

Pronunciation

2

Thứ 5

ngày 02/4/2020

8h 35 phút đến 9h05 phút

Ngữ văn

Một số dạng câu hỏi thường gặp phần đọc hiểu văn bản và kỹ năng giải quyết

9h 05 phút đến 9h35 phút

Toán

Cực trị của hàm số

9h 35 phút đến 10h 05 phút

Tiếng Anh

Stress

3

Thứ 6

ngày 03/4/2020

8h 35 phút đến 9h05 phút

Ngữ văn

Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ; vận dụng hướng dẫn làm bài theo cấu trúc đề thi THPT quốc gia.

9h 05 phút đến 9h35 phút

Toán

Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số

9h 35 phút đến 10h 05 phút

Tiếng Anh

Passive Voice (Part 1)

4

Thứ 7

ngày 04/4/2020

8h 35 phút đến 9h05 phút

Ngữ văn

Kỹ năng nghị luận về một đoạn văn

9h 05 phút đến 9h35 phút

Toán

Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

TUẦN 2 (từ ngày 06/4/2020 đến ngày 10/4/2020)

 

1

Thứ 2

Ngày 06/4/2020

8h 35 phút đến 9h05 phút

Ngữ văn

Bài tập vận dụng kỹ năng đọc hiểu văn bản

9h 05 phút đến 9h35 phút

Toán

Một số vấn đề liên quan đến hàm số bậc ba

9h 35 phút đến 10h 05 phút

Tiếng Anh

Passive Voice (Part 2)

 

 

 

2

Thứ 3

Ngày 07/4/2020

8h 35 phút đến 9h05 phút

Ngữ văn

Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ “Việt Bắc” (Tố Hữu)

9h 05 phút đến 9h35 phút

Toán

Một số vấn đề liên quan đến hàm số bậc bốn (trùng phương)

9h 35 phút đến 10h 05 phút

Tiếng Anh

Conditional Sentences (Part 1)

 

 

3

 

Thứ 5

Ngày 09/4/2020

8h 35 phút đến 9h05 phút

Ngữ văn

Kỹ năng nghị luận về một nhân vật

9h 05 phút đến 9h35 phút

Toán

Một số vấn đề liên quan đến hàm số hữu tỷ

9h 35 phút đến 10h 05 phút

Tiếng Anh

Conditional Sentences (Part 2)

 

 

4

Thứ 6

Ngày 10/4/2020

8h 35 phút đến 9h05 phút

Ngữ văn

Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ “Tây Tiến” (Quang Dũng)

9h 05 phút đến 9h35 phút

Toán

Lũy thừa – hàm số lũy thừa

TUẦN 3 (từ ngày 13/4/2020 đến ngày 19/4/2020)

 

 

 

1

Thứ 2

Ngày 13/4/2020

8h 35 phút đến 9h05 phút

Ngữ văn

Kỹ năng viết đoạn văn nghị luận xã hội

9h 05 phút đến 9h35 phút

Toán

Hàm số mũ – Phương trình, bất phương trình mũ

9h 35 phút đến 10h 05 phút

Tiếng Anh

Reported Speech (Part 1)

 

 

 

2

Thứ 3

Ngày 14/4/2020

8h 35 phút đến 9h05 phút

Ngữ văn

Kỹ năng nghị luận về hai chi tiết

9h 05 phút đến 9h35 phút

Toán

Lôgarit – Hàm số Lôgarit – Phương trình, bất phương trình lôgarit

9h 35 phút đến 10h 05 phút

Tiếng Anh

Reported Speech (Part 2)

 

 

3

Thứ 5

Ngày 16/4/2020

8h 35 phút đến 9h05 phút

Ngữ văn

Hình tượng đất nước qua đoạn trích “Đất nước” (Trích Trường ca “Mặt đường khát vọng” của Nguyễn Khoa Điềm)

9h 05 phút đến 9h35 phút

Toán

Nguyên hàm – Tích phân

9h 35 phút đến 10h 05 phút

Tiếng Anh

Relatives Clauses (Part 1)

 

 

4

Thứ 6

Ngày 17/4/2020

8h 35 phút đến 9h05 phút

Ngữ văn

Kỹ năng nghị luận về hai đoạn văn trong hai tác phẩm

9h 05 phút đến 9h35 phút

Toán

Khối đa diện

TUẦN 4 (từ ngày 20/4/2020 đến ngày 26/4/2020)

 

 

 

1

 

Thứ 2

Ngày 20/4/2020

8h 35 phút đến 9h05 phút

Ngữ văn

Hướng dẫn viết đoạn văn bàn về vai trò, ý nghĩa của một vấn đề, một hiện tượng xã hội

9h 05 phút đến 9h35 phút

Toán

Thể tích khối đa diện

9h 35 phút đến 10h 05 phút

Tiếng Anh

Relatives Clauses (Part 2)

 

 

2

 

Thứ 3

Ngày 21/4/2020

8h 35 phút đến 9h05 phút

Ngữ văn

Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ “Sóng” (Xuân Quỳnh)

9h 05 phút đến 9h35 phút

Toán

Mặt trụ - Hình Trụ - Khối trụ

9h 35 phút đến 10h 05 phút

Tiếng Anh

Some Reading Strategies

 

 

3

 

Thứ 5

Ngày 23/4/2020

8h 35 phút đến 9h05 phút

Ngữ văn

Kỹ năng nghị luận về một ý kiến văn học

9h 05 phút đến 9h35 phút

Toán

Mặt nón – Hình nón – Khối nón

9h 35 phút đến 10h 05 phút

Tiếng Anh

Modal Verbs

 

4

Thứ 6

Ngày 24/4/2020

8h 35 phút đến 9h05 phút

Ngữ văn

Hướng dẫn viết đoạn văn bàn về đề xuất bài học, giải pháp trước một vấn đề, một hiện tượng xã hội

9h 05 phút đến 9h35 phút

Toán

Mặt cầu – Khối cầu

 

TRƯỜNG THPT THỰC HÀNH CAO NGUYÊN
Địa chỉ: 567 Lê Duẩn - Tp. Buôn Ma Thuột - ĐắkLắk
Điện thoại: 0500.3825182. Fax: 0500 3953942
Email:
Trang chủ Giới thiệu Sitemap Liên hệ
Copy right @2014 TH Cao Nguyen