Mở liên kết

Lượt truy cập: 1,546,218

Đang online : 68

THÔNG BÁO V/v phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018 – 2019

       TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2018                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       
   
 
   

 

                                     Đăk Lăk, ngày 21 tháng 6 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018 – 2019

 
 

          Sau khi Nhà trường công bố điểm thi tuyển sinh, thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi, nộp đơn phúc khảo bài thi về cho Hội đồng tuyển sinh trường THPT thực hành Cao Nguyên (nhận mẫu đơn tại phòng văn thư).

          Thời gian nhận đơn phúc khảo: Từ ngày 21/6 đến 26/6/2018. 

          Lệ phí phúc khảo: 50.000đ/môn.

                                                                                                                              TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

                                                                                                                                           PHÓ CHỦ TỊCH

 

                                                                                                                                           Triệu Văn Thịnh

Ghi chú: file mẫu đơn phúc khảo​ 

 

 

                    

 

TRƯỜNG THPT THỰC HÀNH CAO NGUYÊN
Địa chỉ: 567 Lê Duẩn - Tp. Buôn Ma Thuột - ĐắkLắk
Điện thoại: 0500.3825182. Fax: 0500 3953942
Email:
Trang chủ Giới thiệu Sitemap Liên hệ
Copy right @2014 TH Cao Nguyen