Mở liên kết

Lượt truy cập: 258,888

Đang online : 22

Kế hoạch tổ chức kiểm tra học kỳ I năm học 2016 - 2017

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT TH CAO NGUYÊN                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                            

                                                                     

              Đắk Lắk, ngày 21 tháng 11 năm 2016

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017

1. Công tác tổ chức, chuẩn bị

a) Đối với khối 10 và 11:

- Tổ chức kiểm tra học kỳ I tập trung ở các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh. Các môn còn lại giáo viên bộ môn chủ động bố trí kiểm tra theo tiến độ và quy định của phân phối chương trình.

      - Hình thức kiểm tra:

+ Theo hình thức tự luận: Ngữ văn (90 phút), Lịch s(45 phút), Địa lí (45 phút).

+ Theo hình thức trắc nghiệm: Toán (90 phút), Vật lý (45 phút), Hóa học (45 phút), Sinh học (45 phút), Tiếng Anh (45 phút).

- Các môn còn lại giáo viên bộ môn chủ động bố trí kiểm tra theo tiến độ và quy định của phân phối chương trình trước ngày 24/12/2016.

b) Đối với khối 12:

- Tổ chức kiểm tra học kỳ I tập trung gồm 5 bài: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, bài Khoa học tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học), bài Khoa học xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân). Các bài kiểm tra tổ hợp có điểm từng môn thành phần làm điểm kiểm tra học kỳ 1 của môn đó.

- Đề kiểm tra cho mỗi môn thành phần của các bài Khoa học tự nhiên, bài  Khoa học xã hội có 40 câu hỏi trắc nghiệm/50 phút làm bài; đề kiểm tra của bài thi Toán có 50 câu hỏi trắc nghiệm/90 phút làm bài; đề kiểm tra môn Tiếng Anh có 50 câu hỏi trắc nghiệm/60 phút làm bài. Mỗi câu hỏi trắc nghiệm có 4 phương án trả lời với duy nhất 1 phương án trả lời đúng. Đề kiểm tra bài thi Ngữ văn có phần Đọc hiểu và phần Làm văn/120 phút làm bài.

- Các môn còn lại giáo viên bộ môn chủ động bố trí kiểm tra theo tiến độ và quy định của phân phối chương trình trước ngày 24/12/2016.

2. Đề kiểm tra

    - Đề kiểm tra gồm các câu hỏi ở các cấp độ nhận biết (30%), thông hiểu (20%), vận dụng cấp độ thấp (20%) và vận dụng cấp độ cao (30%) theo tiến độ chương trình.

- Số lượng đề kiểm tra:

+ Đối với môn kiểm tra trắc nghiệm: 01 bộ đề, đáp án/giáo viên.

+ Đối với môn kiểm tra tự luận: 02 bộ đề, đáp án/giáo viên.

+ Đối với môn học chỉ có 1 giáo viên dạy 1 khối: 2 đề, đáp án/giáo viên.

- Đề nộp cho Ban giám hiệu (Thầy Duẩn). Thời gian nộp đề: đến hết ngày 15/12/2016.

3. Tổ chức kiểm tra

a. Coi kiểm tra:

- Tất cả Cán bộ, viên chức đều tham gia coi kiểm tra. Lịch coi kiểm tra sẽ được thông báo cụ thể sau.

- Giáo viên coi thi có mặt tại phòng Hội đồng:

+ Buổi sáng: 7h00.

+ Buổi chiều: 13h45.

b. Lịch kiểm tra

  • Khối 12

Ngày

Buổi

Môn

Thời gian

Thời gian làm bài

Gọi vào phòng

(1 hồi trống)

Phát đề

(3 tiếng trống)

Bắt đầu làm bài

(1 tiếng trống)

Kết thúc làm bài

(6 tiếng trống)

26/12/2016

(Thứ 2)

Sáng

Ngữ văn

120 phút

7h15

7h25

7h30-9h30

Tiếng anh

60 phút

9h35

9h40

9h45-10h45

Chiều

Toán

90 phút

14h00

14h10

14h15-15h45

27/12/2016

(Thứ 3)

Sáng

Vật lý

50 phút

7h15

7h25

7h30-8h20

Hóa học

50 phút

8h25

8h30

8h35-9h25

Sinh học

50 phút

9h30

9h35

9h40-10h30

28/12/2016

(Thứ 4)

Sáng

Lịch sử

50 phút

7h15

7h25

7h30-8h20

Địa lý

50 phút

8h25

8h30

8h35-9h25

GDCD

50 phút

9h30

9h35

9h40-10h30

 
  • Khối 11

Ngày

Buổi

Môn

Thời gian

Thời gian làm bài

Gọi vào phòng

(1 hồi trống)

Phát đề

(3 tiếng trống)

Bắt đầu làm bài

(1 tiếng trống)

Kết thúc làm bài

(6 tiếng trống)

24/12/2016

(Thứ 7)

Chiều

Ngữ văn

90 phút

14h00

14h10

14h15-15h45

Hóa học

45 phút

15h50

15h55

16h00-16h45

28/12/2016

(Thứ 4)

Chiều

Toán

90 phút

14h00

14h10

14h15-15h45

Lịch sử

45 phút

15h50

15h55

16h00-16h45

29/12/2016

(Thứ 5)

Chiều

Địa lý

45 phút

14h00

14h10

14h15-15h00

Vật lý

45 phút

15h05

15h10

15h15-16h00

30/12/2016

(Thứ 6)

Chiều

Sinh học

45 phút

14h00

14h10

14h15-15h00

Tiếng anh

45 phút

15h05

15h10

15h15-16h00

 
  • Khối 10

Ngày

Buổi

Môn

Thời gian

Thời gian làm bài

Gọi vào phòng

(1 hồi trống)

Phát đề

(3 tiếng trống)

Bắt đầu làm bài

(1 tiếng trống)

Kết thúc làm bài

(6 tiếng trống)

24/12/2016

(Thứ 7)

Sáng

Ngữ văn

90 phút

7h15

7h25

7h30-9h00

Hóa học

45 phút

9h05

9h10

9h15-10h00

27/12/2016

(Thứ 3)

Chiều

Toán

90 phút

14h00

14h10

14h15-15h45

Lịch sử

45 phút

15h50

15h55

16h00-16h45

29/12/2016

(Thứ 5)

Sáng

Địa lý

45 phút

7h15

7h25

7h30-8h15

Vật lý

45 phút

8h20

8h25

8h30-9h15

30/12/2016

(Thứ 6)

Sáng

Sinh học

45 phút

7h15

7h25

7h30-8h15

Tiếng anh

45 phút

8h20

8h25

8h30-9h15

 

c. Quy định về nhận bài, chấm, trả bài, nhập điểm

- Giáo viên bộ môn hoàn thành nhập điểm thành phần trước ngày 24/12/2016.

- Ban thư ký hoàn thành việc đánh phách, cắt phách sau 1 buổi kể từ thời điểm kiểm tra môn học đó.

- Giáo viên bộ môn nhận bài chấm sau 1 ngày kể từ thời điểm kiểm tra môn học đó.

- Giáo viên bộ môn trả kết quả chấm cho Ban thư ký chậm nhất sau 5 ngày kể từ thời điểm kiểm tra môn học đó.

- Ban thư ký ráp phách, trả bài cho học sinh, nhập điểm chậm nhất sau 1 ngày kể từ thời điểm giáo viên bộ môn trả kết quả chấm kiểm tra môn học đó.

- Học sinh khiếu nại kết quả chấm bài kiểm tra chậm nhất sau 1 ngày kể từ thời điểm được trả bài kiểm tra môn học đó (học sinh trực tiếp nộp bài khiếu nại cho Thầy Lương Văn Hà).

* Mọi trường hợp thực hiện không đúng mốc thời gian quy định Nhà trường sẽ xử lý theo quy chế đánh giá xếp loại viên chức quý.

 

4. Kế hoạch Giáo dục sau khi kiểm tra học kỳ I

- Nghỉ giữa học kỳ và nghỉ Tết dương lịch từ ngày 31/12/2016 đến ngày 02/01/2017.

- Bắt đầu học kỳ II từ ngày 03/01/2017.

- Họp phụ huynh cuối học kỳ I: 08/01/2017.

- Sơ kết học kỳ I: 09/01/2017.

                                                                                                        KT. HIỆU TRƯỞNG                                                

                                                                                                                  P. HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                  Nguyễn Hữu Duẩn

TRƯỜNG THPT THỰC HÀNH CAO NGUYÊN
Địa chỉ: 567 Lê Duẩn - Tp. Buôn Ma Thuột - ĐắkLắk
Điện thoại: 0500.3825182. Fax: 0500 3953942
Email:
Trang chủ Giới thiệu Sitemap Liên hệ
Copy right @2014 TH Cao Nguyen